Custom text 1

Telefón : +421 905  851 933

Vyhľadávanie





V ponuke je 296 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Lokalita

Právny servis

 

 

Vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce občianskoprávne a obchodnoprávne vzťahy. Kúpne zmluvy sa často uzatvárajú  bez uvedomenia si ich právneho významu, práv a povinností, ktoré z nich vyplývajú pre obe zmluvné strany.

Kúpna zmluva je zmluva, z ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy odovzdať kupujúcemu do vlastníctva a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziat a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. 

Klienti spoločnosti MAXFIN REAL majú pri predaji zabezpečený kompletný právny servis súvisiaci s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnosti.